1700-551-200

שאלות תשובות

? מה קורה אם הזמנתי עסקה שנתית של עדשות מגע ומתחלף לי המספר אחרי כמה חודשים
כן. תוכל להתקשר לסניף שבו רכשת את העדשות ,תוזמן לביצוע בדיקה חדשה וקופסאות אותן לא פתחת ולא נכתב עליהן דבר יוחלפו בחדשות.
תוקף הקופסאות המוחלפות חייב להיות לפחות שנה מיום ההחלפה ).